Sữa non tăng chiều cao Sicasure Canxi


Sữa non tăng chiều cao Sicasure Canxi

Sữa non tăng chiều cao Sicasure Canxi là sản phẩm của công ty TNHH Sữa WeMee Việt Nam. Đây là sản phẩm sữa non đầu tiên của Việt Nam có sự kết hợp giữa hợp chất Trucal D7 và bộ đôi Vitamin D3K2 – 3 hợp chất cơ bản giúp bé tăng trưởng chiều cao vượt trội.